Scenariusze zajęć

W królestwie złotej rybki

Opracowanie i prowadzenie: Agnieszka Janicka


Grupa wiekowa: 3-4 latki

Cele ogólne:

 1. Poszerzanie znajomości bajek.
 2. Rozwijanie myślenia i sprawności manualnych.
 3. Pobudzanie ciekawości poznawczej.

Cele operacyjne:

Dziecko:
 1. Potrafi uważnie wysłuchać treści bajki.
 2. Umie ułożyć obrazki dotyczące treści bajki wg właściwej kolejności.
 3. Potrafi skupić się na wykonywanych zadaniach.
 4. Zna kilka przedmiotów, które pływają w wodzie.
 5. Wie jak korzystać z materiału plastycznego, posługuje się pędzlem, farbami, klejem.

Środki wspomagające działanie:
Treść bajki, ilustracje, "rybki" wykonane z różnych materiałów, miska z wodą, szklana butelka, wędka z patyczka, chusta animacyjna, szary papier, papierowe rybki, farby, pędzle, klej, muzyka relaksacyjna.


Przebieg:

 1. Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela pt. "O rybaku i złotej rybce" przy akompaniamencie muzyki relaksacyjnej.
 2. Rozmowa kierowana na temat bajki, próby odgadnięcia motta.
 3. Układanie historyjki obrazkowej (4 elementy) dotyczącej treści usłyszanej bajki.
 4. Zabawa badawcza "Rybki" - dzieci z pomocą nauczyciela sprawdzają, które przedmioty toną w wodzie, a które nie. Próbują określić rodzaj materiału, z którego zrobione są rybki, przeliczają ile "rybek" zatonęło a ile pływa.
 5. Zabawa zręcznościowa "Złów rybkę" - dzieci przy pomocy wędki próbują umieścić patyczek w butelce.
 6. Zabawa ruchowa z chustą animacyjną "Rybak i rybka" - dziecko "rybka" znajduje się pod chustą a "rybak" na chuście, usiłuje ją złapać.
 7. Praca plastyczna "Królestwo Złotej Rybki" - dzieci przy pomocy materiału plastycznego tworzą podwodny świat, przyklejają, malują farbami, dorysowują.


Powrót

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu